جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش از واحد تولیدی فیلتر صنعتی استیل میکرونی با ما تماس بگیرید.

آیا فیلترهای کربن ویروس ها را از بین می برند؟
فیلترها اغلب توسط افرادی استفاده می شود که مراقب سلامتی هستند و می خواهند از ذرات دانه بندی شده یا بوها و طعم های نامطبوع آب جلوگیری کنند. باید بدانید که فیلترهای کربن فعال باکتری، ویروس یا قارچ یا هاگ قارچ را از آب پاک نمی کنند. کدام فیلتر برای آب آشامیدنی بهتر است؟
فیلترهای اسمز معکوس برای از بین بردن درصد زیادی از آلاینده ها از آب از جمله باکتری های خطرناک موجود در آب بهترین گزینه هستند. فیلترها با فشار دادن آب از طریق غشای اسمز معکوس کار می کنند.

جهت کسب اطلاعات کافی از نحوه خرید فیلتر های صنعتی از محصولات شرکت استفاده نمایید