جهت آنکه بدانید طرز تهیه و سفارش بسکت فیلتر با ماندگاری بالاذبه چه صورت است لطفا تماس بگیرید. 

مشکل اندازه های سبد این است که آنها در سبک های مختلف، قطرهای مختلف و عمق های متفاوت هستند.

لبه دار؟ بدون ریج؟ تنها؟ دو برابر؟ سه گانه؟

معامله چیست و همه اینها برای کافه لاته ساده شما چه معنایی دارد؟

فهرست مطالب

قراردادهای نامگذاری
سبدهای فیلتر دار در مقابل سبدهای بدون رج
سبدهای فیلتر تک، دو و سه گانه
سبد فیلتر دو جداره تحت فشار
سبدهای فیلتر دقیق
سایز بندی
قطر سبد فیلتر
چگونه اندازه سبدهای فیلتر خود را تعیین کنیم
یک درس سریع در مورد نسبت ها
انتخاب اندازه سبد