برای آنکه شما را با نحوه قبول سفارش و همچنین شیوه  ارسال فیلترهای غبارگیر صنعتی و انواع دیگر فیلتر آشنا کنیم می توانید با شرکت لیا فیلتر تماس حاصل نمایید. 

تفاوت فیلتر G2 و G3 چیست؟
G3 به مقدار گرد و غبار باقی مانده در فیلتر مربوط می شود و G2 و G3 از انواع فیلترهای رایج استفاده شده در سیستم های تهویه هوای استرالیایی هستند (اگر به فیلتر G4 یا بالاتر بروید، این می تواند فشار بیشتری را به موتور فن وارد کند. چیز خوبی نیست)

جهت اطلاع از نحوه سفارش و فروش فیلترهای غبارگیر با ما تماس بگیرید.