برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش ساخت و تولید انواع فیلترهای صنعتی استیل با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید. 

مزایای محیطی گرفته تا محافظت شخصی در برابر سموم مضر، استفاده از سیستم های تصفیه آب همچنان رو به افزایش است. آلاینده‌های موجود در آب آشامیدنی، مانند میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، فلزات سمی، و همچنین مواد شیمیایی آلی و معدنی، اثرات خطرناکی بر سلامتی دارند که می‌توانند باعث تاخیر در رشد کودکان، نقص‌های مادرزادی و حتی سرطان شوند.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.