جهت مشاهده تصاویر و محصولات و همچنین قیمت فیلتر هپا به طور کامل استاندارد از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آئروسل ها چقدر می توانند در هوا بمانند؟
این قطرات حامل ویروس و انتقال عفونت هستند. بزرگترین قطرات به سرعت در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه در هوا ته نشین می شوند. کوچکترین قطرات بسیار ریز، و ذرات آئروسل که هنگام خشک شدن سریع این قطرات ریز تشکیل می شوند، به اندازه ای کوچک هستند که می توانند برای چند دقیقه تا ساعت ها در هوا معلق بمانند.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.