جهت  کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید اینترنتی انواع فیلترهای کیسه ای با میکرون بندی شده و ابعاد مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

کیسه گرد و غبار چگونه کار می کند؟
سوراخ‌های ریز کیسه به اندازه‌ای بزرگ هستند که اجازه عبور ذرات هوا را می‌دهند، اما برای بیشتر ذرات کثیفی بسیار کوچک هستند. بنابراین، هنگامی که جریان هوا به داخل کیسه می رسد، تمام هوا از طریق مواد حرکت می کند، اما خاک و زباله در کیسه جمع می شوند.

با شرکت تماس حاصل نمایید.