جهت اطلاع از نحوه سفارش ساخت و تولید فیلتر پاکتی با راندمانهای مختلف در ابعاد مشخص و سفارشی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

گفته می شود، کیسه خانه ها چگونه کار می کنند؟ کیسه‌ها از کیسه‌های فیلتر پارچه‌ای یا فیلترهای پلیسه‌دار استفاده می‌کنند که در ردیف‌هایی چیده شده و به صورت عمودی در محفظه ورق فلزی نصب شده‌اند. آنها برای دریافت گاز غبارآلود از منابع فرار یا فرآیند، جذب ذرات و سپس خروج هوای تمیز طراحی شده اند.

با شماره های درج شده تماس بگیرید