برای اطلاع ازقیمت و سفارش خرید انواع فیلترهای هپا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

تفاوت فیلتر هپا و فیلتر کربن چیست؟
در فیلترهای الیافی HEPA برای گرفتن، رهگیری و به دام انداختن ذرات هوا که در فیلتر حرکت می کنند، کنار هم قرار می گیرند. اما در فیلترهای کربن، تله گذاری وجود ندارد. دود، گاز و بوی بد بوسیله کربن از بین می‌رود که با بوی ناخواسته واکنش نشان می‌دهد و فقط آن را می‌مکد. خروجی تمیز است، هوای تازه با بوی بد حذف شده است

با شرکت تماس حاصل نمایید