جهت کسب اطلاعات کافی از شرکت تولیدی انواع فیلتر پاکتی در راندمان های مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

انتقال از طریق هوا زمانی اتفاق می‌افتد که باکتری‌ها یا ویروس‌ها در هسته‌های قطراتی حرکت می‌کنند که آئروسل می‌شوند. افراد سالم می توانند هسته های قطرات عفونی را وارد ریه های خود کنند

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید