جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش ساخت و تولید انواع فیلترهای صنعتی هپا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

 باز کردن پنجره ها به کووید کمک می کند؟
به راهنمای CDC و ASHRAE در مورد جداسازی بیماران COVID-19 و محافظت از افراد در معرض خطر مراجعه کنید. باز کردن پنجره‌ها و درها (زمانی که هوا اجازه می‌دهد)، کارکردن پنکه‌های پنجره یا اتاق زیر شیروانی، یا راه‌اندازی سیستم تهویه مطبوع پنجره‌ای با کنترل دریچه باز، میزان تهویه فضای باز را در خانه افزایش می‌دهد