جهت کسب اطلاعات بیشتر از فروش انواع فیلترهای صنعتی در ابعاد مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

یلتر HEPA چقدر جریان هوا را کاهش می دهد؟
اینجاست که فیلترهای HEPA (هوای ذرات با راندمان بالا) وارد می‌شوند. آنها برای پر کردن شکاف و رساندن فیلتر هوا به سطح بازدهی بالاتر ساخته شده‌اند. در واقع، فیلترهای HEPA از درجه MERV 16 فراتر می روند. این فیلترهای هوا می توانند 99.97 درصد ذرات را تا اندازه 0.3 میکرون حذف کنند.