جهت کسب اطلاعات کافی از سفارش ساخت انواع فیلترهای کربن گرانولی اکتیو می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فعال کردن مجدد کربن ممکن است، اما انجام این کار مستلزم گرم کردن مجدد کربن تا دمای 900 درجه سانتیگراد است که برای ایجاد آن استفاده شده است. علاوه بر این، هنگامی که کربن فعال استفاده شده دوباره فعال می شود، تمام ناخالصی هایی که جذب شده اند آزاد می شوند. این ناخالصی ها می توانند در دماهای بالاتر سمی شوند.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.