جهت اطلاع از قیمت انواع فیلتر هپا به همراه پیش فیلتر جهت مصارف صنعتی در کشور از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

استاندارد آزمایش شده یا رعایت شده است
درجه یا نوع فیلتر طبق استاندارد تعریف شده است
سرعت جریان هوا تست شده
عملکرد کلی در نفوذ به بهره وری
افت فشار فیلتر در سرعت جریان هوای آزمایش شده
نتایج تست نشت
فلش جهت جریان هوا در طول آزمایش را نشان می دهد
هنگام انتخاب فیلتر، مطمئن شوید که دارای علامت آزمایشی مطابق با IEST یا EN 1822 باشد و مطمئن شوید که نوع یا کلاس و درجه فیلتر مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که حداقل راندمان فیلتر حداقل بازدهی برای MPPS ذکر شده است و راندمان فیلتر شما با اندازه ذرات بزرگتر و کوچکتر افزایش می یابد.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.