جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید فیلتر هپا برای آزمایشگاه‌های پزشکی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

یا فیلترهای هپا ویروس کرونا را متوقف می کنند؟
پاک‌کننده‌های هوای قابل حمل و فیلترهای HVAC می‌توانند آلاینده‌های هوای داخل خانه، از جمله ویروس‌هایی را که در هوا منتقل می‌شوند، کاهش دهند. به خودی خود، پاک کننده های هوای قابل حمل و فیلترهای HVAC برای محافظت از مردم در برابر ویروسی که باعث COVID- می شود کافی نیست.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.