جهت کسب اطلاعات بیشتر از خرید فیلتر کربن اکتیو در موارد نادر که مورد نیاز است می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلتر کربن دانه ای (GAC) که به عنوان فیلتر کربن شنی نیز شناخته می شود، همانطور که از نامش پیداست، آب را با دانه های ریز به اندازه ماسه کربن تصفیه می کند. سطح تماس آب با دانه های ماسه کربنی کمتر از نوع پودری آن است و در نتیجه بازده کمتری دارد. فیلتر کربن فعال پودری یا PAC دارای بالاترین سطح تماس با قطرات آب بوده و توانایی جذب مواد آلی و حذف رنگ، بو و طعم آب موجود در آن را بیش از انواع دیگر دارد. فیلترهای کربن بلوکی به دلیل اندازه و ابعاد بزرگ کربن قدرت جذب کمتری دارند، اما نسبت به دو فیلتر قبلی در حذف مواد معلق در آب بهتر عمل می کنند. به طور کلی GAC و PAC اغلب در دستگاه های تصفیه آب استفاده می شوند

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.