جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش گذاری و خرید فیلترهای غبارگیر کامپیوتری در این طیف و در ابعاد سفارشی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آیا کامپیوتر من به فیلتر گرد و غبار نیاز دارد؟
در حالی که فیلترهای گرد و غبار ممکن است ضروری نباشند، آنها کمک زیادی به جلوگیری از تجمع گرد و غبار در داخل رایانه شخصی می کنند. بدون فیلترهای گرد و غبار، ممکن است گرد و غبار زیادی در هیت سینک CPU/GPU و PSU خود داشته باشید که ممکن است در اثر گرمای بیش از حد بمیرند

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید