جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر کربن اکتیو در موارد مختلف از جمله گلخانه ای از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

 

روش تصفیه آب با فیلتر کربن فعال ساختار کلی دستگاه های تصفیه آب که با فیلتر کربن فعال کار می کنند شامل مخزن، شیر ورودی، سیلیس، کربن فعال و شیر خروجی است. بدنه فیلتر کربن فعال اغلب از فولاد، فولاد کربنی با رنگ اپوکسی یا FRP ساخته شده است. آب با PH در حد خنثی از شیر ورودی وارد مخزن می شود و با عبور از لایه های کربنی مواد آلی را از دست می دهد و در نهایت با عبور از سیلیس معلق، مواد جامد معلق خارج شده و آب شفاف و بی بو، بی مزه و بی مزه می شود. بی رنگ از دریچه خروجی به بیرون مخزن منتقل می شود

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.