جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش خرید فیلترهای میکرونی برای ذرات معلق در هوا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آیا فیلترهای هپا کووید را متوقف می کنند؟
در صورت استفاده صحیح، پاک کننده های هوا و فیلترهای HVAC می توانند به کاهش آلاینده های موجود در هوا از جمله ویروس ها در یک ساختمان یا فضای کوچک کمک کنند. به خودی خود، تمیز کردن یا فیلتر کردن هوا برای محافظت از مردم در برابر COVID-19 کافی نیست.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.