جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر کربن اکتیو گلخانه ای بوگیر برای فضاهای مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

فیلتر کربن در تصفیه آب آشامیدنی
رنگ کدر آب نشان دهنده وجود مواد آلی مضر در آن است که محیطی را برای رشد میکروب ها و میکروارگانیسم ها فراهم می کند و در ایجاد بیماری های گوارشی بسیار موثر است. استفاده از دستگاه های تصفیه آب به روش فیلتر کربنی باعث می شود که رنگ آب به طور کامل از بین برود و عبور آب از فیلتر ذغالی نیز بو و طعم آن را از بین می برد. استفاده از این فیلترها در تصفیه آب آشامیدنی نیاز به استفاده از مواد ضدعفونی کننده را بی نیاز کرده و علاوه بر آن کلر موجود در آب نیز حذف می شود.

پیش تصفیه اسمز معکوس
به منظور افزایش راندمان و بهبود راندمان سیستم های تصفیه آب مانند اسمز معکوس، مرحله پیش تصفیه در نظر گرفته شده است. نصب فیلترهای کربنی در مرحله پیش تصفیه RO گام بزرگی برای حذف مواد آلی و کلر موجود در آن است که باعث افزایش طول عمر فیلترهای اسمز معکوس می شود.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید