جت اطلاع از سفارش خرید فیلترهای میکرونی برای ذرات بسیار کوچک از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

یا کولر هوا باعث مشکلات سلامتی می شود؟
کولرها و کولرها نه تنها می توانند باعث سندرم خشکی چشم شوند، بلکه بر سیستم ایمنی بدن نیز تأثیر می گذارند. سیستم های خنک کننده مانند کولرها و کولرها منجر به تغییر مصنوعی دما می شوند که برای سیستم ایمنی انسان ناسالم است.

جهت خرید انواع فیلتر های کیسه ای و غبار گیر با شرکت تماس بگیرید