جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فروش انواع فیلترهای هپا صنعتی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلتر HEPA روش 1: ذرات بزرگ
این شهود برای ذرات بزرگ صادق است. با "بزرگ"، ما معمولاً بزرگتر از 10 میکرون صحبت می کنیم. برای مقایسه، عرض یک موی انسان حدود 50 میکرون است. بنابراین 10 میکرون در واقع بسیار کوچک است.