جهت کسب اطلاعات بیشتر از سفارش و خرید فیلترهای غبارگیر جهت مصارف صنعتی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

کولرهای هوا هر چند وقت یکبار باید تمیز شوند؟

پدهای خنک کننده (همچنین به عنوان مبدل های حرارتی شناخته می شوند) اجزای مهمی در عملکرد فن هستند تا اطمینان حاصل شود که کولر تبخیری قابل حمل به طور معمول کار می کند، باید پدهای خنک کننده را ماهی یک بار تمیز کنید. آنها را به مدت 30 تا 60 ثانیه در مخلوطی از آب و آب لیمو فرو کنید.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.