فروش فیلتر پاکتی با مشخصات فنی استاندارد 

هنگامی که هوای گرم به داخل کولر هوای Usha کشیده می شود، از یک محیط خنک کننده لانه زنبوری مرطوب عبور می کند. هنگامی که از لانه لانه زنبوری عبور می کند، آبی که روی پد لانه زنبوری جریان می یابد، گرمای هوا را جذب می کند و باعث ایجاد آب می شود.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.