قیمت فیلتر کربن هوا ازمایشگاهی 

دستگاه تصفیه آب استخر
استفاده متوالی از آب استخر در نهایت منجر به تغییر رنگ و رشد میکروب ها و میکروارگانیسم ها می شود. استفاده از دستگاه تصفیه آب با فیلتر شنی و فیلتر کربنی یکی از بهترین روش ها برای تمیز کردن آب استخر است که هزینه کمتری نسبت به روش های دیگر خواهد داشت. با توجه به این که فیلترهای کربنی قدرت جذب بالایی دارند، بنابراین نیازی به استفاده زیاد از مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده برای تمیز کردن آب استخر نیست. این انتخاب نه تنها هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه حاوی مواد شیمیایی و کلر مضر کمتری است و سلامت پوست و بدن را تضمین می کند. 

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.