جهت کسب اطلاعات بیشتر از و خرید عمده فیلتر رولی غبارگیر از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلترهای گرد و غبار ریز را برای بخاری های زیست توده چوبی تا 3 مگاوات و خشک کن تراشه چوب با فیلتر هوای ذرات ریز یکپارچه تا 10 مگاوات توسعه می دهد. فیلترهای ریز گرد و غبار که همگی بر اساس اصل الکترواستاتیک هستند، رعایت مقررات قانونی را با توجه به حداکثر بار مجاز ذرات برای سیستم های احتراق چوب تضمین می کنند. این کاهش گرد و غبار ریز (تمیز کردن گرد و غبار ریز) را می توان در هر اجاق چوبی برای گلوله، خرده چوب و کنده چوب استفاده کرد.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.