جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلترهای میکرونی برای ذرات موجود در آب از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلترهای کارتریج میکرون
همانطور که از نام آن پیداست فیلترهای Micron Cartridge فیلترهایی هستند که آب را تا درجه Micron تعیین شده فیلتر می کنند. این امر توسط عناصر کارتریج طراحی شده ویژه ای که در داخل مخزن فیلتر قرار می گیرند به دست می آید.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.