برای آگاهی از نقش فیلتر کربن در آزمایشات اتمی برای فیلتر کربن فعال؛این مقاله رو حتماً دنبال نمایید.

در آزمایشات آزمایشگاهی، C-seal F نشان دهنده راندمان بالا در جذب سدیم رادیواکتیو و کاتیون استرانسیم از آب آلوده بود. آنها منابع اصلی آلودگی آب در فوکوشیما بودند. طبق گفته دانشمندان، آب به سادگی می تواند از طریق فیلتر F-seal F عبور کند و پس از آن آب آشامیدنی بدون ترس از آب خارج می شود. فیلترهای مورد استفاده باید سوخته شوند، و خاکستر رادیواکتیو باقی مانده در معرض دفع ویژه است. برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید