جهت کسب اطلاعات بیشتر از بازار عرضه و فروش انواع فیلترهای کربن برای اتاق رشد که بسیار پر کاربرد است از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

طبقه بندی کربن فعال
کربن فعال پیچیده و متنوع به طور کلی بر اساس اندازه، روش تهیه و کاربرد صنعتی طبقه بندی می شود. تولیدکنندگان 150 نوع مختلف کربن فعال تولید کرده اند، اما ما هفت نوع متداول را در زیر فهرست کرده ایم:

کربن فعال دانه‌ای (GAC) - ذرات کربن فعال دانه‌ای بزرگ هستند، اما سطح خارجی کمتری نسبت به سایر انواع کربن فعال دارند. ذرات GAC برای جذب بخارات و گازها مناسب هستند زیرا به سرعت منتشر می شوند و اغلب در تصفیه آب استفاده می شوند.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.