جهت کسب اطلاعات بیشتر از بازار فروش انواع فیلترهای غبارگیر میتوانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

هر برندی محل قرارگیری فیلتر هوای شما متفاوت است. مهم نیست از چه برندی استفاده می کنید، باید مطمئن شوید که از چه اندازه فیلتر هوا استفاده می کنید. اگر نام تجاری خود را در اینجا نمی بینید، سعی کنید یک شرکت خواهر به شرکت اصلی پیدا کنید که گرداننده AC شما در اصل از آن است.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.