جهت کسب اطلاعات بیشتر از بازار فروش فیلتر پاکتی در راندمان های بالا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

ول فیلترهای فیبر شیشه ای محیطی Tisch برای استفاده با نمونه بردارهای پیوسته BAM1020. نوار فیلتر فیبر شیشه ای برای نمونه های BAM. مشاهده منابع برای خبرنامه مشترک شوید. محصولات را بررسی کنید برترین ها: تامین کننده برتر نمونه ذرات محیطی، خبرنامه موجود است

با شماره های درج شده تماس حاصل نمایید.