جهتو کسب اطلاعات بیشتر از بازار فروش فیلتر کربن گلخانه ای از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

فیلتر کربن کجا استفاده می شود؟

فیلترهای کربن در بسیاری از کاربردها استفاده می شوند. آنها می توانند به عنوان سیستم های نقطه ورود (POE) برای فیلتر کردن کل خانه یا فیلترهای نقطه استفاده (POU) برای تمیز کردن آب قبل از نوشیدن یا آشپزی با آن استفاده شوند. فیلترهای آب یخچال اغلب حاوی مخلوطی از رسوب و فیلتر کربن هستند. برخی از سرهای دوش دارای فیلتر کربن برای جلوگیری از اثرات منفی کلر بر روی پوست و مو هستند. فیلترهای کربن نیز بخشی از یک سیستم اسمز معکوس یا یک سیستم اولترافیلتراسیون (UF) هستند. یک فیلتر کربن اضافه شده به سیستم UF باعث کاهش ذرات آلی و شیمیایی همراه با کاهش سرب می شود.