جهت کسب اطلاعات بیشتر از بهای خرید اینترنتی انواع فیلترهای کیسه ای در ابعاد سفارشی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلترهای قهوه قهوه ای و سفید از یک نوع کاغذ ساخته می شوند. تفاوت در نحوه پردازش آنها است. برخلاف تصور رایج، رنگ قهوه ای به این معنی نیست که این فیلترها با کاغذ بازیافتی ساخته شده اند. فیلترهای قهوه ای به سادگی با کاغذ سفید نشده ساخته می شوند.

از محصولات شرکت استفاده نمایید