جهت اطلاع از بهای خرید فیلتر کربن هوا در فضاهای مختلف که براساس استاندارد ابعاد داده می شود .

غلظت: فرآیند جذب می تواند تحت تأثیر غلظت آلاینده های آلی باشد. برای مثال، با حذف کلروفرم، یک فیلتر AC ممکن است در فیلتر کردن غلظت‌های بالای آلاینده‌ها مؤثرتر از دیگری باشد و در فیلتر کردن غلظت‌های پایین آلاینده‌ها مؤثرتر باشد. برای تعیین نحوه عملکرد فیلتر کربن فعال در سطوح مختلف غلظت برای یک ماده شیمیایی خاص، با سازنده مشورت کنید

با شماره های درج شده تماس حاصل نمایید.