نیازهای کشوری در خصوص فیلترهیا تابلو برق رو به ما بسپارید.تولید و ارسال این الیاف رو انجام خواهیم داد.

مواد فیلتر غیر بافته شده در مش فلزی پشتیبانی شده برای تصفیه هوا خشن استفاده می شود و می تواند به عنوان یک عنصر فیلتر مستقل در جعبه های فیلتر سیستم های تهویه یا به عنوان یک عنصر از فیلتر های کاست هوا استفاده می شود. جریان هوا با سرعت بالا مواد را به دلیل وجود یک شبکه پشتیبانی سخت از نظر شکل ناپذیری تغییر نمی کند.برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید