برخی از مخصولات جدید امسال،تولید و فروش انواع فیلتر گازوئیل می باشد که در شرکت قابل تولید می باشد

آب و بخار را از دیزل جدا می کند

قابلیت Backflush زمان بین جایگزینی عناصر را گسترش می دهد.

حد پایین کمربند بر روی پمپ های سوخت را کاهش می دهد و RPM کامل را فراهم می کند

سازگار با بیودیزل B100

با گزینه های مختلف فیلتر موجود استجهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید