با توجه به انتخاب شما برای خریداری فیلتر هوا متری بسیار پرکاربرد است از طریق شرکت لیا فیلتر تهیه نمایید.

در حالی که یک تصفیه‌کننده هوای استاندارد معمولاً دارای یک پیش فیلتر و یک فیلتر HEPA برای مقابله با این نوع ذرات است، سایر تصفیه‌کننده‌های هوا ممکن است هوا را از فیلتر الکترواستاتیک عبور دهند یا با جذب و به دام انداختن آنها در فیلتر کربن، مواد شیمیایی و بوها را مهار کنند. باست می گوید. این فیلترهای مبتنی بر کربن برای مقابله با ذرات و بوها بهتر از مواردی مانند گرد و غبار و شوره مجهز هستند.