جهت کسب اطلاعات کافی از قیمت خرید اتواع بگ فیلتر  به صورت تیراژی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

این الیاف دارای پایداری فوق العاده حورارتوی و

شیمیایی هستند. پارچ ههای نمدی PTFE بدلیول

وزن مخصوص بالای الیاف خود، دارای چوگوالوی

سطحی بالایی نیز هستند. تکنولوژی های نویون

KAYSER در زمینه عملیات سطحی نوهوایوی،

بازدهی بی نظیر فیلتراسیون را، تضمین میکند.

کاربردها: سوزاندن ضایعات و پسوموانودهوای

پرخطر، فیلتراسیون و تصفیه بویلرها، فورآیونود

های شیمیایی و غبار زدایی از سویوسوتوم هوای

خشک کن دمای بالا است.


اگر سوالی در مورد این محصول دارید و جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه  تماس حاصل نمایید.