جعت کسب اطلاعات بیشتر از خرید انواع فیلترهای غبارگیر نمدی می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

هنگامی که تصفیه کننده هوای خود را وارد عمل کردید، تشخیص اینکه آیا اتفاقی در حال رخ دادن است، دشوار است. از این گذشته، ما واقعا نمی توانیم ذرات غبار را با چشم انسان ببینیم. می‌توانید با توقف قبل از خرید و یادداشت علائم خود، میزان کمک دستگاه تصفیه‌کننده به گرد و غبار را تعیین کنید. پس از خرید دستگاه تصفیه هوا، همین کار را انجام دهید و یادداشت ها را با هم مقایسه کنید.