با توجه به نیاز صنعت به  خرید انواع فیلترهای غبارگیر کیسه ای می ووانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

بنابراین، در حالی که به نظر می‌رسد تصفیه‌کننده‌های هوای مجهز به فیلترهای HEPA شانس بیشتری برای فیلتر کردن گرد و غبار از خانه شما دارند، هنوز هم لازم است اقدامات دیگری برای مبارزه با گرد و غبار انجام شود. بدون دیگر روش‌های ضد گرد و غبار مانند تهویه مناسب و متوقف کردن آلاینده‌ها در منبع خود، EPA پیشنهاد می‌کند که تصفیه‌کننده‌های هوا در کاهش سطح آلودگی هوای داخل ساختمان - شامل گرد و غبار - بسیار ناتوان هستند.