جعت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید اینترنتی فیلتر غبارگیر با کلاس بندی مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آیا فیلتر در برابر تغییر مقاومت می کند؟

برخی از فیلترهای هوا در صورت بریده شدن می توانند یکپارچگی ساختاری و کارایی خود را از دست بدهند، به خصوص اگر شخصی که آن را برش می دهد با فیلترهای هوا بی تجربه باشد. فیلترهای هوا که به طور نامناسب بریده شده اند یا فیلترهایی که در برابر تغییرات ساختاری مقاومت نمی کنند، می توانند منجر به عملکرد نامناسب و آسیب به سیستم HVAC شوند

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.