با توجه به میزان درخواست مشتریان جهت خرید اینترنتی فیلتر غبارگیر متری در استانداردهای مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

 

به گفته دانشمندان مؤسسه ملی علوم بهداشت محیطی، برای بسیاری از مردم، این پروتئین‌های موجود در فضله کنه‌های گرد و غبار هستند و نه خود کنه‌ها که باعث ایجاد علائم می‌شوند. به گفته پورتنوی، هنگامی که کنه‌های گرد و غبار به خوبی سلول‌های مرده پوست شما را به هم زدند، آنزیم‌هایی که برای تجزیه غذا استفاده می‌کنند از سر دیگر گلوله‌های کوچک مدفوع بیرون می‌آیند که آلرژن‌های فوق‌العاده قوی هستند.