جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید رول فیلتر غبارگیر با محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

برای اطمینان از نصب آسان رول های فیلتر، آنها به یک مرکز هدایت مجهز شده اند. انتهای رول با یک تکه تخته سخت تعبیه شده است تا تکنسین ها بتوانند رول فیلتر استفاده شده را بدون ایجاد مزاحمت برای گرد و غبار ته نشین شده یا ضایعات در مواد فیلتر جدا کنند. رسانه Hs-Matic-Filter روی لوله های فولادی نصب می شود که دارای دیسک هایی در دو طرف هستند. رسانه فیلتر Hs-Kleen بر روی یک لوله تخته سخت نصب شده است

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید