برای اطلاع از نحوه خرید انواع فیلترهای غبارگیر کامپیوتری می توانید با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید 

در حالی که یک تصفیه کننده هوای استاندارد معمولاً دارای یک پیش فیلتر و یک فیلتر هپا برای مقابله با این نوع ذرات است، سایر تصفیه کننده های هوا ممکن است هوا را از طریق یک فیلتر الکترواستاتیک عبور دهند یا با جذب و به دام انداختن آنها در فیلتر کربن مواد شیمیایی و بوها را مسدود کنند. Bassett می گوید: این فیلترهای مبتنی بر کربن برای مقابله با ذرات و بوها بهتر از مواردی مانند گرد و غبار و شوره هستند.