برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و همچنین خرید فیلترهای غبارگیر G3  که جهت کاربردهای مختلف استفاده نمایید 

عناصر فیلتر را در طیف وسیعی از مواد، اندازه ها و اتصالات تولید می کند تا بتوان آنها را به راحتی با ویژگی ها و پیکربندی های مورد نیاز مشتریان مشخص کرد. ما می توانیم ویژگی های سفارشی را ترکیب کنیم یا ایجاد کنیم فیلتر گرد و غبار ریز چیست؟
فیلترهای ریز گرد و غبار: استخراج PM، دوده، گرد و غبار و باکتری ها
فیلترهای گرد و غبار ریز ما برای جداسازی ذرات معلق در هوا از PM1، PM2 استفاده می شود. بخش های 5 و PM10، به این معنی که دوده، گرد و غبار سیمان، هاگ ها و باکتری های بزرگتر را به طور قابل اعتماد و پایدار فیلتر می کنند.

با شرکت لیا فیلتر تماس حاصل نمایید.