جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید فیلتر ذغالی اکتیو برای استفاده در آزمایشگاه ها و مکان های دیگر از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

اغلب مواد برای بهبود قابلیت کاهش کربن به کربن اضافه می شود. افزودن نقره به کربن محیطی ایجاد می کند که باکتری ها را از بین می برد. کربن احیا کننده آهن شامل محیط های KDF (Fluxion تخریب جنبشی) ساخته شده از مس و روی برای ایجاد یک واکنش شیمیایی است. KDF فلزات سنگین را از حالت آهنی (محلول) به حالت آهنی (جامد) تبدیل می کند تا مواد جامد موجود در ماتریس کربن را جذب کند. اگرچه ترکیبات کربنی خاص می توانند کلیفرم را کاهش دهند، اما یک سیستم UV آب آلوده به باکتری را به بهترین نحو ضد عفونی می کند.