جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید فیلتر غبارگیر صنعتی و ازمایشگاهی  از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

چرا خانه من مدام غبار آلود است؟
هم رطوبت کم و هم رطوبت زیاد در این که چرا خانه شما تا این حد گرد و غبار است نقش دارند. هنگامی که هوا خشک است، هوای شما می تواند گرد و غبار اضافی شود. اما وقتی خیلی زیاد باشد، می تواند کنه ها را تغذیه کرده و رشد کپک را تقویت کند. اگر هوای شما خشک است، یک مرطوب کننده راه اندازی کنید تا بتوانید به یک سطح راحت برسید.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.