برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر غبارگیر ماینر و تابلو برق از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

آب فرآیند آبی است که برای انواع فرآیندهای تولید استفاده می شود، از جمله: آب آرایشی دیگ بخار. آب آرایشی برج خنک کننده؛ پوشش و آبکاری؛ شستشو و اسپری؛ شستشو و بسیاری دیگر. منابع آب شهری یا زیرزمینی اغلب حاوی مواد معدنی محلول هستند که می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند تا اینکه بر کیفیت محصول و هزینه های تولید تأثیر بگذارد. 

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید