جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید فیلتر غبارگیر هوای پاک بدای مصارف صنعتی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

کاغذ فیلتر هوا چیست؟

 

از کاغذ فیلتر هوا در المنت های فیلتر هوا استفاده می شود و المنت فیلتر را می توان در فضای وسیعی مانند فیلتر خودروهای سبک و سنگین استفاده کرد. ضخامت موجود: 0.35 - 0.70mm. وزن پایه موجود: 100-160 گرم بر مربع م

تر

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.