برای اطلاع از نحوه خرید فیلتر هوا دریچه کولر که هم مصارف خانگی و هم صنعتی دارد می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

هوا چگونه فیلتر می شود؟

 

فیلترهای هوا با کشیدن هوای ناپاک اطراف برای عبور از محیط فیلتر خود با منافذ ریز کار می کنند. ذرات ناخواسته بزرگتر از آن روزنه ها در داخل محیط فیلتر به دام افتاده و از هوای عبوری جدا می شوند. هوا با کاهش محتوی ذرات به میزان قابل توجهی از فیلتر خارج می شود.