جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید فیلتر هوا ساز برای مصارف صنعتی از محصولاتی که شرکت لیا فیلتر دارد استفاده نمایید. 

آلودگی نتیجه انواع و اندازه های مختلف ذرات است. به طور قابل پیش بینی، هرچه ذره کوچکتر باشد، فیلتر کردن هوا دشوارتر است. فیلترهای HEPA برای فیلتر کردن ذرات بسیار ریز که در میکرومتر یا میکرون با نماد .m اندازه گیری می شوند ایده آل هستند. برای در نظر گرفتن اندازه ذرات، قطر موی انسان از 17 تا 181 میکرون متغیر است، بیشتر گرده های ایجاد کننده آلرژی بین 10 تا 40 میکرون است، ذرات مجرا می توانند به کوچکی 2.5 تا 10 میکرون باشند، باکتری ها به طور کلی 0.3 تا 5 میکرون هستند. میکرون ها و ویروس ها، کوچکترین ذرات، از 0.004 تا 0.1 میکرون متغیر هستند.

از محصولات شرکت لیا فیلتر خرید نمایید و از بخش فنی مشاوره دریافت نمایید.